1389/10/16
رابطه زرافه ای...

می توان برای مشمئز کردن این روزمرگی به ظاهر انسانی، رابطه ای صمیمی و عاطفی با یک زرافه و یا یک فیل بر قرار کرد. شاید هم یک رابطه ی جسمانی. به هر حال می توان متفاوت زندگی کرد... به آسانی بوسیدن یک کروکدیل...