X
تبلیغات
زولا
1390/06/21
داغ...

رفتی و زنت منتظر نو قدمی بود، گفتی به پدر کاش پسر داشته باشد ...
اینک پسری از تو یتیم است در این جا، در حسرت یک شب که پدر داشته باشد 

 

مرتضی امیری(شاعر)/رضا یزدانی