1390/05/22
تاته

وقتی داستانی رو می خونم که درون اِش شخصیّتی هست که از بدبختی مطلق و خرد کننده یه راهی پیدا می کنه و خودش رو تو جامعه بالا می کشه، حسابی کیف می کنم... 

مثل "تاته" تو "رگتایم"...