1390/05/18

دیگه هیچ روزنه یِ ارتباطی با آدم ها و جهانِ خارج باقی نمونده.