X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1389/09/04
همیشه دوست دارم بعد کار تنها باشم...

همیشه دوست دارم بعد کار تنها باشم،

وقتی حسابی خسته شدم و دیگه حتی نمی تونم چشمامو باز نگه دارم،

حوصله حرف های مفت و بی خودی و چرند رو ندارم،

دلم می خواد یه گوشه ولو بشمو آهنگ گوش بدم،

از تعریف و تمجید و آه ه ه پسر تو محشر بودی متنفرم،

من دوست دارم بعد از هر دزدی بزرگی که انجام می دم،

 تنها باشم